Gallringsakademin

Gallringsakademin är Sydveds satsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen. För skogsägarna betyder det trygghet och kvalitet i de gallringsuppdrag där Sydved får förtroendet.

Med Gallringsakademin vill vi förstärka Sydveds position inom gallring. Det gör vi genom att utveckla teknik, metod och lönsamhet efter dagens biologiska förutsättningar och skapa en enhetlig kvalitetsnivå för Sydveds gallringar.

Alla virkesköpare på Sydved och alla Sydveds fasta entreprenörslag utbildas inom ramen för Gallringsakademin. Den sker i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Tönnersjöhedens försökspark. På Sydved är skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström ansvarig.

  • I grundnivån tas all delar i gallringen upp; planering, utförande, uppföljning, förröjning med mera. Sker både teoretiskt och i fält.
  • Lokala utbildningsdagar för distrikten: Fokus på frågor som är relevanta för just det distriktets skogliga förutsättningar.
  • Vidareutbildning för inköpare och maskinförare. Exempel på utbildningsområden; gallring på torvmarker, tallgallring, uttag av skogsbränsle, eller bokgallring.

Läs mer om Sydved och gallring.