Skogsbruk / Plantering

Plantera gran – tips & råd

Publicerad 2020-03-05

Planteringsdags i vår? Så snart tjälen släppt och marken är fuktig kan du börja plantera. Här ger vi tips på vad du kan tänka på både före och vid plantering av gran.

Hoppa inte över markberedningen.

På de flesta marker får man ett bättre resultat om man först markbereder. Områden som är steniga eller blöta kan vara undantag. Markberedning tar bort konkurrerande vegetation, vilket ger plantorna en bättre start. En annan fördel är att risken för skador av snytbaggen minskar, då den undviker öppna ytor.

Välj rätt typ av plantor för dina marker.

Täckrots­ plantor är det naturliga valet för de flesta föryngringarna. Är enklast och snabbast att plantera. När konkurrensen från annan vegetation är stor kan man överväga barrot (en kraftigare planta) eller TePlus (en kombination av täckrot och barrot).

Hur många plantor behövs?

Det varierar beroende på hur bördig marken är och förväntad plantöverlevnad. Men på de flesta marker i södra Sverige hamnar det ofta på 2 500 plantor per hektar. Tänk på att i fuktiga svackor passar björk bättre och på torra kullar trivs tall bättre än gran. Fundera därför på om du ska minska antalet granplantor där, och genom självföryngring låta tall och björk bli dominerande.

Plantor är en färskvara.

När du har fått plantorna levererade till dig och de har tinats upp bör du så snart som möjligt plantera. Förvara plantorna svalt eller i skugga under tiden. Plantorna som ska i jorden får inte vara torra, utan ska vara väl utvattande.

Välj rätt planteringspunkt.

Plantan ska sitta rakt och på rätt djup, och vara placerad högt i torvan och långt från annan vegetation. Den ska vara omgiven av mineraljord för att minska skador av snytbagge.

Text: Annsofie Öhman