Äga och bruka skog

Äger du skog och behöver någon att samarbeta med? Vi på Sydved både köper skog och kan erbjuda dig flertalet skogliga tjänster, som till exempel plantering, röjning, gallring, naturvård, skogsbruksplaner, skogsbilvägar, viltvård och rådgivning till exempel i samband med generationsskiften, större avverkningar och fastighetsaffärer.

Köper de flesta sortiment

Vi köper de flesta virkessortiment som finns på marknaden; massaved, timmer, skogsbränsle med mera. När du gör affärer med oss behöver du bara ha kontakt med en person, din Sydvedare, som vi kallar våra virkesköpare. Det gör att kontakterna med oss blir enkla.

Ett hållbart skogsbruk

Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion. Skogens biologiska mångfald, estetiska värden och sociala värden ska värnas genom ett hänsynsfullt skogsbruk och aktiv skogsvård.

Gallringsexperten

Vi är gallringsexperten som med rutin och resurser kan samordna gallringsinsatserna, hålla nere kostnaderna och ge dig ett högre netto. Gallringsakademin är vår satsning för att vara främst inom gallring.

Allt bygger på förtroende

Vi vill göra det enkelt för dig som är skogsägare, och se till att du får ut det mesta möjliga av din skog – på dina villkor. Och är du inte nöjd kan du när som helst välja en annan samarbetspartner. För att få ditt fortsatta förtroende måste vi hela tiden göra vårt bästa.

Foto: Mattias Bokinge