Sydveds app

Sydveds app ger dig som skogsägare ännu bättre koll på din skog. Med appen i mobilen ser du fastighetsgränser när du strövar i din skog. Och med en skogsbruksplan blir nyttan ännu större. Du loggar in enkelt med mobilt BankID.

Med karta: identifiera gränser

Med appen i din smarta mobiltelefon (eller surfplatta) ser du olika fastighetsgränser. Har du en skogsbruksplan väljer du att ladda ner den, i annat fall visas din fastighetskarta.

När du strövar på din fastighet ser du i appen din position på kartan. Bra om du till exempel behöver identifiera några gränser innan en avverkning.

Med skogsbruksplan: få information om volym, ålder, åtgärder med mera

Skogsägare med skogsbruksplan har ännu större nytta av appen. Förutom gränser ser du också i vilken avdelning som du befinner dig i just då. När du klickar på avdelningen får du mer information; till exempel volym, ålder och åtgärdsförslag.

I skogen brukar det vara lättare att fundera på eventuella kommande åtgärder. Dags att gallra redan till sommaren, eller kanske först nästa år? Många frågor blir mycket lättare att besvara när verkligheten möter skogsbruksplanen.

Gör egna noteringar i kartan

Du kan markera olika platser på kartan.

Exempel: på en tur i skogen ser du vindfällen som behöver upparbetas. Markera platsen med en "kartnål" och gör en notering och komplettera med en bild, om du vill.

Informationen kan du sen skicka vidare till din Sydvedare, med hjälp av "dela"-funktionen. Eller bara meddela andra berörda om läget efter höststormen.

Och inför en gallring kanske du vill förtydliga att på just det här stället i beståndet så vill du ha kvar alla lövträd. Vanligt är också att markera jaktpass eller svampställen.

Mäta och spara bilder

Mät sträcka och/eller areal. Bra om du vill veta hur stort ett visst område är eller om du funderar på att anlägga en väg och vill veta avståndet.

Logga in

Du kan logga in i appen med Mobilt BankID (som alternativ till inloggning med personnummer och lösenord).