Aktiv Skogspartner

Sydved vill vara en aktiv skogspartner till dig som äger skog. Vi ger skoglig service och rådgivning utöver det vanliga. Allt ifrån första kontakt till fullgjort uppdrag. Vi utgår hela tiden från dig och dina behov när vi skräddarsyr lösningar för ett aktivt skogsbruk. Aktivt Skogspartner är vårt paket där vi har samlat alla våra tjänster på ett lättåskådligt sätt.

Aktivt Kontakt

Skogsägare som samarbetar med Sydved får en egen kontaktperson, Din Sydvedare, för enkla kontakter. Du får också vårt magasin Aktivt Skogsbruk. Logga in på dina egna sidor, Min skog, som ger koll på dina uppdrag med oss. Ladda ner vår skogsägarapp, speciellt användbar när du har en skogsbruksplan.

Aktivt Skogsvård

Skogen är en förnyelsebar resurs. Redan innan slutavverkningen bör du planera för framtiden. Sydved kan hjälpa dig med plantering, röjning, återväxtvård och annan skogsskötsel.

Aktiv Skogplan

Sydveds skogsbruksplan kallas Aktiv Skogplan. En plan är grunden för skogsägaren som vill bedriva ett aktivt och välbalanserat skogsbruk. Är en lönsam investering som ger dig bättre kunskaper om skogsbeståndet och ökade virkesintäkter. Det är också ett första steg för skogsbrukscertifiering enligt FSC® (FSC-C015573) och/eller PEFC.

Aktiv Gallring

När man gallrar väljer man bland stammarna och lämnar kvar de träd som har den bästa kvaliteten och tillväxtförmågan. Aktiv gallring ger en friskare skog med bättre virkeskvalitet. Det leder till ökad lönsamhet i din skog. Sydved samarbetar med kunniga och erfarna entreprenörer. Vi använder alltid senaste teknik och skonsamma metoder. Med effektiva metoder för att minska rotröta kan gallring utföras året om. Gallringsakademin är Sydveds satsning för att vara främst på gallring.

Aktiv Föryngringsavverkning

Det är nu frukterna av många års skötsel och tillväxt i skogen skördas. Sydved samarbetar med kunniga och erfarna entreprenörer för föryngringsavverkningen. Det gör att vi kan garantera hög kvalitet på det utförda arbetet. Vi handlar med de flesta sortiment på marknaden. Vi använder effektiva metoder och den senaste tekniken. Noggrann och kontinuerlig uppföljning. Din ansvariga virkesköpare, din Sydvedare, kan hjälpa dig med planering och genomförande av både avverkningen och i nästa steg föryngringen.

Aktiv Skogsbränsle

Efterfrågan på skogsbränsle ökar allt mer. Överväg därför alltid att ta ut grenar och toppar (grot) vid föryngringsavverkning. Det ger ytterligare intäkter samtidigt som föryngringsarbetet underlättas avsevärt.

Aktiv Naturvård

Sydved står för ett miljöanpassat och långsiktigt uthålligt skogsbruk, och värnar om såväl biologisk mångfald, som estetiska och sociala värden i skogen. Både vad gäller virkesproduktion och miljö har vi högt ställda mål. Vid våra avverkningar rekommenderar vi vår standard Generell Naturvård där nivån är högre än skogsvårdslagens krav. Sydved är certifierat enligt: ISO 14001, FSC® (FSC-C015573) och PEFC.

Aktiv Ekonomi

Sydved hjälper dig gärna med planering och rådgivning i ekonomiska frågor. Det kan till exempel handla om: generationsskiften, deklarationsfrågor, fastighetsaffärer, ekonomisk planering vid större avverkningar samt värderings- och mäklerifrågor. Kräver frågorna specialistkompetens anlitar vi extern specialistkompetens. Varje år ger vi ut boken "Skatterna i skogen", som uppdaterar dig med aktuella skatteregler.

Aktivt Förvaltning

Behöver du hjälp att förvalta din skogsfastighet? Vi tar fram lösningar som passar dig. Sydved kan ansvara för allt från kompletta skogliga servicepaket till ekonomisk och juridisk rådgivning, myndighetskontakter, deklarationshjälp, med mera.

Skogsbruksavtal. Skoglig skötsel, ekonomisk rådgivning, värdering vid tillköp, försäljning, intrång samt anläggning och underhåll av skogsbilvägar.
Produktionsavtal. Avverkning och försäljning av de sortiment som faller ut enligt en uppgjord avverkningsplan.
Skogsvårdsavtal. Skogsvård med fortlöpande uppföljning av resultatet.