Skogsbruk / Skogsbilvägar

Därför behöver du bra skogsbilvägar

Publicerad 2019-08-20

Bra skogsbilvägar är viktiga för att få ett lönsamt skogsbruk. Både i samband med avverkningar och vid olika skogsskötselåtgärder. Men vägarna underlättar också för jakt, bärplockning och annat friluftsliv.

Ett väl planerat vägnät ökar framkomligheten i skogen. Dels underlättar det vid olika skogsskötselåtgärder, dels blir det lättare för virkesbilarna att lasta och hämta virket.

Avverkningsarbetet blir mindre kostsamt och virket kan hämtas i rätt tid för industrin. Ju mer lättillgängligt virket i din skog är, desto bättre kommer du att få betalt. Ett väl utbyggt vägnät minskar också riskerna för körskador i skogen.

  • Bra vägar underlättar framkomligheten och sparar energi och tid, och därmed även pengar.
  • Lättare att ta sig ut till markerna för till exempel jakt eller plocka bär och svamp.
  • Att bygga en skogsbilväg kan vara en mycket lönsam investering för din skog.
  • Viktigt för att människor ska kunna leva och bo på landsbygden.
Foto: Tomas Granberg