Om Sydved

Sydved köper virke av skogsägare i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning. Företaget har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare.

Sydved ägs av Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö och anskaffar varje år cirka 5 miljoner kubikmeter virke. Huvuddelen säljs till ägarnas industrier och lokala sågverk. Genom ett nära samarbete med Stora Enso Bioenergi hanteras biobränslesortimentet.

Den årliga omsättningen är cirka 3 miljarder kronor, och sammanlagt är cirka 125 personer anställda på Sydved. Huvudkontoret ligger i Jönköping.

Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder balans mellan miljö och produktion.

Gallringsakademin är vår omfattande satsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Ett dynamiskt skapat formulär

Sydved köper virke av skogsägare i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning. Företaget har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare.

[{"content":{"name":"Namn","errormessage":"N\u00e5got gick fel, oops.","type":"text","required":"true"},"id":"ea89438f-b398-4259-b76b-6a0b47fc46c5","isHidden":false,"type":"form-text"},{"content":{"name":"Epost","errormessage":"N\u00e5got gick fel, oops.","type":"email","required":"true"},"id":"f94936ba-81ef-4c06-9f69-e332e53cd282","isHidden":false,"type":"form-text"},{"content":{"name":"Lista f\u00f6r unikt val","errormessage":"","radiolist":[{"text":"Val A"},{"text":"Val B"}],"required":"false"},"id":"8234e559-313e-402f-a857-528c6c04f90d","isHidden":false,"type":"form-radio"},{"content":{"name":"Lista f\u00f6r flera val","errormessage":"","checkboxlist":[{"text":"Val A"},{"text":"Val B"}],"required":"true"},"id":"233255ec-cf03-4581-9295-e22c827772cf","isHidden":false,"type":"form-checkbox"}]